Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarjevo održala radni sastanak sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu

Dana, 30.01.2018. godine u organizaciji direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu. Uprava), održan je radni sastanak direktora Uprave i njegovih najbližih saradnika sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu s područja Kantona Sarajevo.

Na sastanku je između ostalog, analizirano trenutno stanje sistema zaštite i spšavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na nivou Kantona Sarajevo, kao i na nivou općina, te su prezentirane mjere i aktivnosti koje se trenutno provode  na izvršavanju poslova iz nadležnosti Uprave i općinskih službi za civilnu zaštitu.