Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo uručila 100 kreveta sa madracima, jastucima i posteljinama JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš”

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite zaštite Kantona Sarajevo dala na korištenje 100 kreveta sa madracima, jastucima i posteljinama Covid odjelu JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“, koji će biti korišteni za hospitalazaciju pacijenata koje se liječe od Covid-19.
Navedeni kreveti sa pratećom opremom su vlasništvo Federalne uprave civilne zaštite koje je ona ustupila Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo.
S obzirom na zauzetost bolničkih kapaciteta zbog velikog priliva pacijenata u posljednje vrijeme, kojima je neophodno bolničko liječenje JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ izrazila je zahvalnost civilnoj zaštiti za brzu reakciju i ustupljenim krevetima i pratećoj opremi.