Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje vozilo DVD Alipašin Most i osigurala finansijska sredstva za sufinansiranje projekata sanacije klizišta

Dana, 06.11.2019. godine direktor Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, predao je na korištenje jedno vozilo (kamion) DVD Alipašin Most, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad navedenog DVD, koje je kao i ostala VD nadopunjujuća snaga profesionalnom sastavu KUCZ KS.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je također, provodeći kontinuirano preventivne mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju umanjenja i otklanjanja opasnosti od klizišta, obezbijedila finansijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za sufinansiranje projekata sanacije klizišta na području svih općina u Kantonu Sarajevo.