Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje motorne sanke sa pripadajućom opremom Gorskoj službi spašavanja

Dana, 13.02.2021. godine Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava), predala je na korištenje troje motornih sanki sa pripadajućom opremom Službi za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom, koja je formirana u Gorskoj službi spašavanja, stanici Sarajevo.

Primopredaja troje motornih sanki sa pripadajućom opremom izvršena je na Bjelašnici na lokalitetu Babin Do i iste je predao direktor Uprave Jasmin Terović, predsjedniku Upravnog odbora Gorske službe spašavanje, stanice Sarajevo Dženadinu Veladžiću.

Navedene motorne sanke sa pripadajućom opremom, Uprava je nabavila na osnovu odluka Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Za tu nabavku utrošeno je 99.333,00 KM sa PDV-om.

Radi se o motornim specijaliziranim sankama koje su namijenjene za spašavanje osoba sa nepristupačnih predjela i iz udaljenih zametenih sela u planinskim područjima, te za dostavu hrane, lijekova i drugih životnih potrepština u zametena sela i za spašavanje osoba povrijeđenih na skijalištu i njihov transport do ekipa hitne medicinske pomoći.