Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje dva sanitetsko vozilo Općoj bolnici

Dana, 05.04.2018. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ) Samir Džihić predao je na korištenje dva nova sanitetska vozila marke „Peugeot“ direktoru JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Zlatku Kraviću u kojoj je formirana Službi za medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Primopredaji je osim predstavnika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“  prisustvovala i ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj.

 „Očekujemo da ova naša donacija doprinese i efikasnijem funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi od eventualnih budućih prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo“, objasnio je, ovom prilikom, motiv nabavke ovih vozila direktor Džihić te naglasio kako se radi o nastavku provedbe Sporazuma o saradnji i međusobnim uslugama koje pružaju Služba za spašavanje KUCZ  i ova bolnica.

Dodao je kako je, prema pomenutom sporazumu, jedna od obaveza KUCZ da ovu bolnicu oprema sa materijalno-tehničkim sredstvima. Potcrtao je i kako njihova primarna oblast djelovanja - zaštita i spašavanje podrazumijeva stalnu i blisku vezu sa svim zdravstvenim ustanovama.

Najavio je i skoru donaciju KUCZ sanitetskog vozila Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo..

Kako je istakao direktor Kravićkao plod nastavka uspješne dosadašnje saradnje između KUCZ i Opće bolnice danas su dobili i ova dva vozila koja svom svojom medicinsko-tehničkom opremom ispunjavaju potrebne uvjete za siguran sanitetski prijevoz budućih pacijenata, s ciljem pružanja neophodnih zdravstvenih usluga u njihovoj bolnici.

„Vozila će koristiti naši osposobljeni timovi uposlenika koji će uz korištenje medicinsko-tehničke opreme u njima osigurati provođenje postupaka za održavanje života pacijenta te provoditi propisani nadzor nad bolesnicima tokom prijevoza“, naglasio je direktor Kravić te najavio nastavak ove saradnje i ubuduće.

Ministrica Ademaj je kazala kako je ova saradnja između KUCZ i Opće bolnice vrlo korisna, zbog čega je izrazila zahvalnost KUCZ i njenom direktoru Džihiću, jer je prepoznao potrebe bolnice te donirao ova dva vozila.

„Civilna zaštita u svojoj djelatnosti uvijek mora računati i na zdravstvo, jer zdravstvo je saputnik' civilne zaštite. Tamo gdje civilna zaštita ima posla i obaveza, to po prirodi stvari podrazumijeva da tamo može biti ugroženi životi i zdravlje ljudi, tako da je zdravstvo uvijek pratilac civilne zaštite. Današnjom donacijom vozni park ove bolnice će biti popravljen, jer sada skoro da ga i nemaju, zbog čega ga treba obnoviti“, rekla je ministrica Ademaj.

Kako je potcrtala, Opća bolnica ide krupnim koracima ka svom razvoju, a od danas u njoj prvi dan počinju raditi i specijalizanti koji su primljeni da svoj specijalistički staž obave u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

„Dio ljekara koji su obavili specijalističko stažiranje su se već vratili u radni odnos i raspoređeni su na svoje poslove, tako da se bolnica i kadrovski, opremom i potrebnim mobilijarom kontinuirano obogaćuje“, kazala je ministrica Ademaj i uputila iskrene čestitke i direktoru Kraviću i svim uposlenicima Opće bolnice.