Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo održala treći radni sastanak sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu

Dana 04.04.2018. godine na inicijativu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samira Džihića, održan je 3. (treći) radni sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovih najbližih saradnika sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu sa područja Kantona Sarajevo.

Sastanak je održan sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Općinskog vijeća Ilijaš, gdje je domaćin sastanka bio pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Ilijaš, Zdravko Barić. Sastanku je prisustvovao i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

Na sastanku je između ostalog, analizirano trenutno stanje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na nivou Kantona Sarajevo, kao i na nivou općina, te su prezentirane mjere i aktivnosti koje se trenutno provode  na izvršavanju poslova iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi za civilnu zaštitu.