Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo održala radni sastanak sa predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo održan radni sastanak direktora Uprave Dženana Brkanića i njegovih saradnika sa predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava koja egzistiraju na području Kantona Sarajevo.

Sastanak je održan na inicijativu direktora Uprave na kojem se razgovaralo o načinu funkcionisanja i rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Kantona Sarajevo, sa posebnim osvrtom na njihovo finansiranje.

Direktor Uprave je istakao da će Uprava u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i općinama u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na stvaranju što boljih uslova za rad i funkcionisanje svih dobrovoljnih vatrogasnih društava koja egzistiraju na području Kantona Sarajevo.

Na sastanku su predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava pozvali direktora Uprave da ih posjeti, što je on i prihvatio, te ih upoznao da će u narednom periodu izvršiti njihov obilazak, kako bi se na licu mjesta upoznao sa uslovima u kojima rade dobrovoljna vatrogasna društava.