Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo održala drugi radni sastanak sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu

Dana 28.02.2018. godine na inicijativu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, održan je 2. (drugi) radni sastanak direktora Uprave i njegovih najbližih saradnika sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu sa područja Kantona Sarajevo.

Sastanak je održan sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali Općine Stari Grad, gdje je domaćin sastanka bio Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Stari Grad, gospodin Sakib Avdibegović.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u nastalim uslovima niskih temperatura i snijega, kao i mogućnost preventivnog djelovanja na općinskom i kantonalnom nivou.