Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo dala na privremeno korištenje kombi vozilo i uručila zaštitnu opremu (hirurške kape) JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš”

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa Zaključkom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, dala na privremeno korištenje jedno kombi vozilo JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“. Kombi vozilo će koristti Služba za medicinsku pomoć, koja je formirana u navedenoj JU.

Na osnovu odobrenja od Kriznpg štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ uručeno je i 100.000 komada hirurških kapa iz skladišta Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.