Kantonalna uprava civilne zaštite izvršila nabavku šatora

U cilju jačanja svojih kapaciteta za spremnost na odgovr na potencijalne opasnosti od prirodnih i drugih nesreća Kantonalna uprave civilne zaštite Kantona Sarajeva je u prethodnom periodu izvršila nabavku namjenskih šatrora.