IZVRSENO REDOVNO ODRZAVANJE I ATESTIRANJE VOZILA ZA RAD NA VISINAMA PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE KANTONA SARAJEVO

Dana, 06.07.2017. godine Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, koja se nalazi u sastavu Kantonalne uprava civilne zaštite  je na lokaciji ispostave Stup, ul. Briješćanka bb, izvršila redovno plansko održavanje i atestiranje vatrogasnih vozila za rad na visinama.

Održavanje i atestiranje vatrogasnih vozila namijenjenih za rad na visinama je izvršeno uspješno, tako da su sva vozila spremna da budu upotrijebljena za gašenje eventualnih požara na visinama.

S obzirom da je u ljetnom periodu znatno povećano opasnost od izbijanja požara zbog visokih temperatura, Kantonalne uprava civilne zaštite  kontinuirano provode mjera na kvalitetnom pripremanju pripadnika Profesionalne vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, kao i redovnom održavanju  materijalno-tehničkih sredstava namijenjenih za gašenje požara (vatrogasnih vozila i opreme), tako da se može reći da su  pripadnici Profesionalne vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo spremni  odgovoriti na potencijalno moguće požare u narednom periodu.