GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA ODRŽALA VJEŽBE: „SKAKAVAC – BUKOVIK MAJ 2017.“

Gorska služba spašavanja, koja je formirana u okviru Gorske službe spašavanja, stanice Sarajevo je u subotu 20.05.2017. godine održala dvije vježbe: „Skakavac – Bukovik maj 2017.“ Radilo se o potražnoj vježbi i vježbi stijenskog spašavanja. Vježbe su održane širem lokalitetu Bukovika i vodopada Skakavac.

U vježbama su učestvovali pripadnici naše  Gorske službe spašavanja, stanice Sarajevo, kao članovi Gorske službe spašavanja, stanice Hadžići, te pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za mjere zaštite i spašavanja i Kantonalni operativni centar civilne zaštite iz kojeg je pružena radio komunikacijska podrška učesnicima vježbe na terenu (preko digitalnog sistema radio veza koji ima mogućnost praćenja lokacija putem GPS tehnologije iz Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite je koordinirano kretanje timova spasioca za pretragu na terenu, što je doprinijelo da timovi spasioca Gorske službe spašavanja u veoma kratkom roku pronađu izgubljene osobe).

Iako su vježbe izvedene na veoma nepristupačnom i zahtjevnom terenu, iste su sprovedene veoma uspješno. Pripadnici  naše Gorske službe spašavanja su još jednom pokazali, da su uz dobru organizaciju, opremljenost, posebno stručno znanje i obučenost, kao i ozbiljan i naporan timski rad, te uz dobro saradnju i pomoć od Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, spremni brzo i kvalitetno odgovoriti na sve potencijalne nesreće koje se mogu desiti na planinskim  područjima i drugim nepristupačnim mjestima.