Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite u radnoj posjeti Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Direktror Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džhić sa svojim saradnicima je dana, 06.12.2018. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, održao radni sastanak sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem, dekanom Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Harisom Alićem, te i menadžmentom navedenog Fakulteta.

Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, te su dogovoreni novi oblici saradnje koji su prevenstveno usmjereni na jačanje kapaciteta sistema zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo.