Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite primio u radnu posjetu delegaciju Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Danas je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić sa svojim najbližim sardnicima primio u radnu posjetu delegaciju Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su sačinjavali direktor Kenan Kanlić i njegovi saradnici.

Tokom posjete razmijenjena su mišljenja i iskustva o načinu organizaovanja i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim osvrtom na pitanja o:
- načinu organizovanju i provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
- načinu organizovanja i funkcionisanju kantonalnih operativnih centara civilne zaštite,
- načinu organizovanja i popuni kantonalnih štabova civilne zaštite i drugih organizovanih struktura civilne zaštite,
- načinu organizovanja i provođenja ispita za vatrogasce.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić je, istakao da će on sa svojim saradnicima pružiti neophodnu stručnu pomoć Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u implementaciji projekata iz oblasti zaštite i spašavanja. Također, je istakao, da će on sa svojim najbližim saradnicima u narednom periodu posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tokom posjete delegacija Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obišla je i Kantonalni operativni centara civilne zaštite Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, gdje se upoznala sa načinom njegovog rada i funkcionisanja, te o projektima koji su do sada relizovani na njegovom opremanju sa neophodnom komunikacijskom i informacijskom opremom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima.