Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite potpisao sporazum o o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća sa općinskim načelnicima

Dana, 12.07.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, je sa općinskim načelnicima Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Senaidom Memićem, te zamjenikom načelnika Općine Vogošća Fetahom Kadrićem, potpisao sporazum o o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća.

Potpisivanju Sporazuma je prisustvovao i direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Huselić, čiji će uposlenici vršiti nadzor nad realizacijom projekta.

Radi se o projektima uređenja korita rijeke Ljubine, koja prolazi kroz naselja Dojnji Čevljanovići, Srednje i Ljubina, rijeke Zujevine u Mjesnoj zajednici Osjek, te regulacije potoka Resnik u Pazariću. Realizacijom navedenih projekata će biti otklonjene opasnosti od poplava na navedenim područjima.

Kako je naveo direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, pružena je podrška općinama koje su do sada imale najveći probleme s poplavama.

Za ovu namjenu Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdvojila je 374.000 KM, a na raspolaganju imaju još oko 125.000 KM, koje se planiraju utrošiti interventno za potrebe i drugih općina s područja Kantona Sarajevo.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, najavio je kako će se uskoro krenuti i sa realizacijom projekta sanacija klizišta na području Kantona Sarajevo.