Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo održao sastanak sa predstavnicama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dana 21.03.2018. godine su prof. dr. Emina Hadžić i doc. dr. Hata Milišić na zajedničkom sastanku sa direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, gospodinom Samirom Džihićem, predstavili Erasmus + projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju NatRisk projekt (Development of master curricula for natural disaster risk management in Western Balkan countries).

NatRisk Erasmus + projekat je 2016. godine podržan od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i traje tri godine. Partnerske institucije iz zemalja Evropske unije su University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija); Middlesex University Higher Education Corporation, London  (Velika Britanija); University of Messina, Messina (Italija); Óbuda University, Budapest (Mađarska); Technical University of Crete, Chania (Grčka). Osim Univerziteta u Sarajevu, partner u projektu iz Bosne i Hercegovine je Univerzitet u Banja Luci. Partneri iz Srbije su Univerzitet u Nišu (koordinator projekta), Univerzitet odbrane iz Beograda,  Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, te Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sjedištem u Leposaviću.

Cilj NatRisk projekta je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Specifični  ciljevi projekta su: Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definirale konkretne kompetencije budućih stručnjaka, razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju, razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa.

Na sastanku je izražen interes i od strane predstavnika projekta i predstavnika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo ka zajedničkim djelovanjem u sklopu projekta, te je utvrđena neophodnost saradnje radi postizanja postavljenih ciljeva projekta. Također su iznijete i podržane ideje za proširivanje saradnje i kroz druge projekte.