Ugovor za poštanske usluge

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
64110000 Poštanske usluge
Ugovor potpisan sa: 
BH Pošta Sarajevo 4200682210021
Datum potpisivanja ugovora: 
14.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6000,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetna usluga prema Zakonu o javnim nabavkama član 10. stav (1) tačka d), spada u izuzeća od primjene ovog Zakona. Ugovor je potpisan na neodređeno vrijeme i provodit će se prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019