Ugovor za javnu nabavku usluge smještaja osoba koja ne poštuju mjeru izolacije prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
70210000 Usluge davanja stambenih nekretnina u najam ili zakup
Ugovor potpisan sa: 
J.U. Studentski centar Sarajevo 4200458760008
Datum potpisivanja ugovora: 
05.04.2020

Predmetne usluge će se plaćati prema stvarnim potrebama i ispostavljenim fakturama.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020