Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
66510000 Usluge osiguranja
Ugovor potpisan sa: 
Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Datum potpisivanja ugovora: 
07.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
7459,20
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-2-5/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
7459,20
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu Zakon o PDV-u).

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018