Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja uposlenika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
66510000 Usluge osiguranja
Ugovor potpisan sa: 
Sarajevo osiguranje, Sarajevo 4200326930001
Datum potpisivanja ugovora: 
26.03.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
9989,37
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-2-7/20

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
9989,37

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17). Sume osiguranja i premija osiguranja ugovorene su u KM.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020