Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
38433000 Spektrometri
Ugovor potpisan sa: 
AlphaChrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005
Datum potpisivanja ugovora: 
13.06.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
105183,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-61-5-17/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
105183,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
75
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018