TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGE OBUKE ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM