Okvirni sporazum za nabavku i isporuku dizel goriva EURO - DSL EN 590 - EURO 5 i benzin BMB 95- BAS EN 228 Premium-bezolovni benzin 95

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
9134220
Ugovor potpisan sa: 
Green Oil d.o.o. Sarajevo 4200851420006
Datum potpisivanja ugovora: 
19.05.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
168480,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1095
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-9-5-17/20

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020