Odluka o poništenju odluke o izboru drugorangiranog ponuđača i potvrđivanju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova za LOT 2

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
03.07.2018
JRN/CPV: 
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-20-3-8/18

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
LAND d.o.o. i AUTOELEKTRA d.o.o
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
SINHRON d.o.o.