Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke cisterni sa pumpom za pitku vodu

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
18.12.2019
JRN/CPV: 
34223200 Cisterne s pumpom
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
324000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-59-3-28/19

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019