Nabavka vulkanizerskih usluga za putnička i teretna vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50116500 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje
Ugovor potpisan sa: 
Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
Datum potpisivanja ugovora: 
08.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2340,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-15/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
275,37
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno u trajanju 12 mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora, a sve prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018