Nabavka vulkanizerskih usluga

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50116500 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje
Ugovor potpisan sa: 
Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Datum potpisivanja ugovora: 
28.03.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1989,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-16/19

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Usluge koje su predmet ovog postupka će se pružati sukcesivno, u skladu i prema cijenama koje su navedene u ugovoru, a sve prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019