Nabavka usluge servisiranja vatrogasnih aparata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50413200 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme
Ugovor potpisan sa: 
Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Datum potpisivanja ugovora: 
23.04.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4660,11
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-21/19

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno u trajanju od godinu dana od dana obostranog potpisavanja ugovora, a sve prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019