Nabavka usluge servisa za Iveco motorna vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50114000 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila
Ugovor potpisan sa: 
A.C.I. d.o.o. Sarajevo 4200665390008
Datum potpisivanja ugovora: 
28.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
7020,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-6/20

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno tokom 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a sve prema stvarnim potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020