Nabavka usluge servisa motornih vozila Iveco

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50114000 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila
Ugovor potpisan sa: 
SLT d.o.o. - poslovnica Sarajevo 4218740350005
Datum potpisivanja ugovora: 
19.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
7020,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-3/20

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Nabavka usluga servisiranja motornih vozila Iveco će se vršiti tokom 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora prema stvarnim potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020