Nabavka usluge obrade metala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
45262670 Obrada metala
Ugovor potpisan sa: 
METALOSTRUGAR OD METAL, Sarajevo 301304560007
Datum potpisivanja ugovora: 
30.07.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6669,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-45/18

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetna nabavka usluga će se obavljati sukcesivno tokom 12 mjeseci, a sve prema potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018