Nabavka usluge edukacije zaposlenih za jačanje mehanizma civilne zaštite

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
80000000 Usluge obrazovanja i osposobljavanja
Ugovor potpisan sa: 
Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo 4201986720006
Datum potpisivanja ugovora: 
03.06.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5000,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
180
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-28/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
5000,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
25

Dobavljač za predmetnu uslugu nije u sistemu PDV-a.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019