Naredba za dostavu lijekova osobama starijim od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližeg srodnika