Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, kojom je bilo naređeno općinskim štabovima civilne zaštite i Crvenom križu Kantona Sarajevo da dostave lijekove osobama koje su starije od 65 godina