Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS kojom je bilo naređeno komandantima općinskih štabova civilne zaštite da dostavljaju informacije i podatke