Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za smještaja osoba u prinudna izolacija u objektu Studentskog doma „Bjelave“ Sarajevo