Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS Građevinskom fakultetu da privremeno ustupi jedan dio svojih prostorija KCUS za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom