Naredba Ministarstvu zdravstva KS da putem JU Zavod za javno zdravstvo KS izvrši obavezno testiranje na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom u roku od 24 sata svih osoba koja su smještene u karanten