Naredba KUCZ KS da za potrebe vanrednog čišćenja ulica na području KS, koje će provoditi KJKP RAD nabavi određene količine dezinfekcionih sredstava i drugih tekućina za pranje ulica