Naredba kojom se Naredba broj: 08-40-423-1-20 od 18.03.2020. godine primjenjuje se do daljnjeg