Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje dva sanitetsko vozilo Općoj bolnici